Urlopowiczu, zadbaj o swoje prawa!

8 lipca 2021

Okres wakacji przywitał nas upalną i burzową aurą. Jedni z nas postanowili spędzić swój wolny czas w Polsce, jadąc nad morze, na Mazury albo w góry, zaś inni po ubiegłorocznych obostrzeniach związanych z pandemią chętnie spędzą wczasy na piaszczystych plażach Bułgarii czy Chorwacji. Każdy z urlopowiczów chciałby, aby jego wakacje przebiegły spokojnie i bez większych komplikacji, by móc odpocząć i naładować baterie na kolejny rok. Część z letników na upragnione wczasy wybierze się własnym środkiem transportu, z kolei inni skorzystają z linii lotniczych. Co zrobić w sytuacji, kiedy nasz plan urlopowy lega w gruzach ze względu na opóźniony lot? Jakie przysługują nam w takiej sytuacji prawa?

Jeśli podróżujemy samolotem i nasz lot ulegnie opóźnieniu ze względu na między innymi awarię samolotu, możemy ubiegać się o odszkodowanie od przewoźnika. Na terenie Polski oraz na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego z 11 lutego 2004 roku. Przepisy te odnoszą się lotów do i z Unii Europejskiej oraz w kilku innych krajach na przykład w Szwajcarii czy Norwegii. Należy dodać, że przepisy te obejmują loty rejsowe, czarterowe, oraz budżetowe. Wczasowicz może ubiegać się o zadośćuczynienie, w sytuacji, kiedy podróżuje między portami lotniczymi na terenie UE, lub kiedy jego miejscem wylotu jest lotnisko na terenie UE, a miejscem docelowym podróży port w kraju spoza UE czy w sytuacji odwrotnej, kiedy to przemieszcza się z lotnika poza obszarem UE na lotnisko państwa należącego do Unii.

Przewoźnik odpowiada za opóźnienie lotu, które wynikło z jego winy, jednak zdarzają się sytuacje, które wyłączają jego odpowiedzialność. Zaliczamy do nich na przykład: uderzenie pioruna, atak terrorystyczny, ograniczenia w ruchu lądowym czy strajk pracowników lotniska.

W przypadku gdy lot jest opóźniony, a czas zwłoki przekracza 3 godziny, pasażerowie mają prawo do odszkodowania. Jego kwoty są zależne od długości oczekiwania na zaległy lot oraz od długości trasy. Jeśli trasa lotu wynosi poniżej 1500 kilometrów, a opóźnienie przekracza 3 godziny, kwota odszkodowania wynosi 250 euro. W sytuacji kiedy trasa lotu wynosi od 1500 do 3500 kilometrów, a czas zwłoki również przekracza 3 godziny, suma odszkodowania wynosi 400 euro. Najwyższe odszkodowanie, bo aż 600 euro, przysługuje w momencie gdy opóźnienie przekracza 4 godziny, a trasa przelotu jest większa niż 3500 kilometrów.

Linie lotnicze są także zobowiązane do zapewnienia opieki dla pasażerów, którzy ze względu na opóźnienie w harmonogramie przelotów są zmuszeni do ponadplanowego oczekiwania na powrót do domu czy też w inne miejsce ich destynacji. Na taką opiekę ze strony przewoźnika składa się między innymi: bezpłatne dostarczenie pożywania i napojów, możliwość kontaktu – mail, telefon, fax, a w przypadku opóźnienia trwającego powyżej jedną noc, linie lotnicze są zobligowane do zapewnienia bezpłatnego noclegu w hotelu oraz przejazdu do i z miejsca zakwaterowania.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, Dz.U.UE.L.2004.46.1