Utrata dowodu osobistego

15 października 2021

Dowód tożsamości to jeden z najważniejszych dokumentów w naszym codziennym życiu. Dokument ten służy do weryfikacji tożsamości danej osoby. O dowód zostaniemy poproszeni przy przekraczaniu granicy na lotnisku, przy odbiorze wyników badań czy podczas kupowania sofy na raty.

Zapewne każdemu z nas choć raz w życiu zdarzyło się coś zgubić. Jedni z roztargnienia zgubią

telefon, inni biżuterię, a jeszcze inni wspomniany dowód osobisty. Czasami do utraty dokumentów dochodzi na skutek przestępstwa - na przykład w wyniku kradzieży czy włamania. Co zrobić w przypadku, kiedy taka przykra sytuacja spotka także i nas? Gdzie powinniśmy to zgłosić? O tym w poniższym artykule.

Jeśli już zorientujemy się, że gdzieś zawieruszyliśmy ten ważny dokument, jednym z pierwszych kroków powinno być jego zastrzeżenie. Obecnie możemy dokonać tego na kilka sposobów: na przykład przez Internet, osobiście w banku, czy też w formie telefonicznej kontaktując się z numerem +48 828 828 828 (nie dotyczy to niestety wszystkich banków). Banki w Polsce biorą udział w programie "Dokumenty Zastrzeżone". Jest to zintegrowany system, do którego mają dostęp wszystkie banki w kraju. W sytuacji zgubienia dowodu osobistego wystarczy zatem, że zgłosimy to w jednej placówce, a nie – przykładowo – we wszystkich trzech, w których posiadamy rachunki bankowe. Zintegrowany program pozwala na przekazywanie informacji dotyczących zastrzeżenia dokumentów do wszystkich banków czy firm w nim uczestniczących. Należy wspomnieć, że nawet osoby, które nie posiadają konta w banku powinny dokonać takiego zgłoszenia, gdyż zagubiony dowód może dostać się w niepowołane ręce, a osoba nim dysponująca może go wykorzystać między innymi do zaciągnięcia kredytu.

Równie ważną czynnością jak zastrzeżenie dowodu, jest jego unieważnienie. Unieważnić ten dokument możemy albo przez internet, albo też udając się osobiście w tym celu do urzędu gminy. W celu unieważnienia dokumentu przez internet należy mieć założony Profil Zaufany. Jeśli już nim dysponujemy wystarczy się zalogować, następnie wybrać opcję dotyczącą zgłoszenia utraty dowodu, na końcu należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym wpisując otrzymany kod SMS. W sytuacji, kiedy nie posiadamy takiego profilu, możemy udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie na podstawie wypełnionego formularza i innego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość (jeśli takim dysponujemy) możemy unieważnić dowód tożsamości. Unieważnienie odbywa się niezwłocznie po złożeniu formularza, a urzędnik wystawia zaświadczenie, które jest ważne do momentu otrzymania nowego dowodu tożsamości, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy. Należy mieć na uwadze, że wydany przez urzędnika dokument nie jest duplikatem dowodu ani go nie zastępuje. W przypadku zgubienia dowodu poza granicami naszego kraju, należy udać się do placówki konsularnej i tam dopełnić stosownych formalności. Zgłoszenia można też dokonać faksem lub tradycyjną pocztą.

Jeśli dowód został zagubiony w wyniku przestępstwa, należy niezwłocznie zgłosić taką informację na policję. Natomiast w sytuacji, kiedy zawieruszenie dokumentu wynika z naszej nieostrożności, takiej okoliczności nie zgłaszamy do tego organu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).