Uwaga kierowcy i piesi – ważne zmiany w Kodeksie Drogowym

2 czerwca 2021

Od pierwszego czerwca bieżącego roku wchodzą w życie dość istotne zmiany w Kodeksie drogowym, dotyczą one zarówno kierujących pojazdami, jak i samych pieszych.

Zacznijmy od regulacji, które w głównej mierze będą dotyczyć pieszych. Pieszy, który będzie znajdował się na zebrze, będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a spacerowicz, który dopiero będzie wchodził na jezdnię będzie miał pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, z wyłączeniem tramwaju. Oczywiście, powyższe nowelizacje przepisów nie zwalniają pieszych z zachowania ostrożności i racjonalnego myślenia. Co istotne, od wejścia w życie nowych regulacji pieszy podczas wchodzenia na jezdnię czy torowisko będzie miał zakaz korzystania z telefonu komórkowego czy innych podobnych urządzeń, które mogą wpłynąć na jego percepcję oraz na możliwość szybkiej reakcji na drodze. Innymi zakazami jakie dotyczą pieszych zgodnie z art. 14 Kodeksu o ruchu drogowym są między innymi: zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, zakaz wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, przebiegania przez jezdnię. Kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany do zmniejszenia prędkości oraz do zachowania szczególnej rozwagi. Ponadto będzie zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu będącemu na pasach lub zbliżającemu się do nich. Zmiany w przepisach są niejako następstwem określonych sytuacji na drogach czy przejściach, gdzie chwila nieuwagi ze strony zapatrzonego w telefon pieszego może doprowadzić do wypadku, który będzie niósł za sobą tragiczne konsekwencje.

Drugą ważną zmianą będzie wprowadzenie jednolitych limitów prędkości na terenie obszaru zabudowanego zarówno w dzień, jak i w nocy. Dotychczas obowiązywały dwie normy jedna z nich odnosiła się do pory nocnej, gdzie w godzinach pomiędzy 23:00, a 5:00 rano maksymalna prędkość pojazdu w terenie zabudowanym mogła wynosić 60 km/h, a drugą możliwością – porą dzienną, gdzie w pozostałych godzinach kierowca na obszarze zabudowanym mógł poruszać się z maksymalną prędkością 50 km/h. Od 1 czerwca ten system zostanie ujednolicony, ograniczenie prędkości niezależnie od pory będzie wynosić 50 km/h.

Kolejną kluczową zmianą jest ustanowienie obowiązku zachowania określonego odstępu od pojazdu znajdującego się przed kierującym. Przepisy te będą dotyczyć autostrad i dróg ekspresowych. Jeśli na tym samym pasie ruchu będą poruszać się pojazdy mechaniczne to kierujący będzie zobowiązany do zachowania określonej odległości od pojazdu znajdującego się bezpośrednio przed nim. Ta „bezpieczna” odległość będzie wyrażona w metrach, a powinna ona wynosić nie mniej niż połowę liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący. Bazując na przykładzie, w sytuacji, kiedy przed kierującym znajduje się pojazd, a on porusza się z prędkością 120 km/h, to wówczas prawidłowy odstęp między samochodami powinien wynosić 60 metrów. Obowiązek ten nie będzie dotyczył przypadku, kiedy kierujący pojazdem będzie wykonywał manewr wyprzedzania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2021.450 t.j.