Użytkowanie auta zimą – co mówi prawo ?

15 listopada 2021

Wielkimi krokami zbliżamy się do aury, w której przeważają mroźne poranki oraz opady śniegu. W tym okresie wielu kierowców zastanawia się czy to już jest ten dzień czy jeszcze można zaczekać ze zmianą ogumienia, a może to 1 listopada jest datą graniczną, która nakłada na kierowców obowiązek wymiany opon z letnich na zimowe?

Jeszcze kilka dni, a przed zakładami wulkanizacyjnymi zaczną ustawiać się kolejki chętnych na wymianę opon. Część użytkowników aut sądzi, że w Polsce obowiązują przepisy, które obligatoryjnie nakazują wymianę opon w okresie zimowym. Jednak takie przepisy nie zostały wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście istnieją zalecenia i rekomendacje, ale nie są to sztywne zasady, których kierujący pojazdami muszą przestrzegać tak, jak przepisów prawa o ruchu drogowym. Niemniej warto - biorąc pod uwagę ubiegłoroczną zimę - zachować trzeźwość osądów dotyczących panujących warunków atmosferycznych i skorzystać z takiej możliwości.

Poruszanie się pojazdem wyposażonym w opony zimowe będzie bezpieczniejsze zarówno dla nas jak i dla pozostałych uczestników przebywających na jezdni. Generalnie zaleca się wymianę opon z letnich na zimowe w okresie, kiedy temperatura na zewnątrz oscyluje w okolicach 7 stopni Celsjusza. Dodatkowym argumentem może być także okoliczność, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają swoją odpowiedzialność w przypadku kolizji, do której doszło w wyniku rażącego niedbalstwa kierującego pojazdem. Do takich sytuacji możemy zaliczyć jazdę po oblodzonej drodze na letnich oponach.

Obecnie nasz kraj, razem z Grecją, Węgrami, Irlandią oraz kilkoma innymi krajami zalicza się do tej grupy państw UE, w których nie ma obowiązku wymiany opon na zimowe. W innych obszarach Unii jest to regulowane albo określonymi datami w kalendarzu – Litwa, Łotwa, albo warunkami pogodowymi – Niemcy, Luksemburg, bądź też nakaz ten istnieje w sytuacji, kiedy zostaną zastosowane odpowiednie znaki – Włochy. Natomiast Francja wprowadziła zmiany w tym zakresie i od 1 listopada 2021 roku do 31 marca w 48 departamentach tego kraju zostanie przyjęty obowiązek zakładania „zimówek”. Warto uwzględnić te informacje podczas planowania zimowych ferii w tym państwie.

Mimo, że przepisy nie nakładają na kierowców powinności wymiany ogumienia, to należy zauważyć, że jasno precyzują minimalną głębokość bieżnika opony z jaką możemy poruszać się po jezdni, a wynosi ona 1,6 mm. Kierujący pojazdem powinien mieć na uwadze, że poruszając się samochodem na tzw. „łysych oponach” stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz w przypadku kontroli drogowej powinien się liczyć z konsekwencjami w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 złotych oraz z możliwością zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jeśli jesteśmy już w temacie zimowej pogody należy zauważyć, że przed wyjazdem na ulicę należy przygotować auto do jazdy, a mamy tutaj na myśli jego dokładne odśnieżenie (szyby, światła, dach, tablice rejestracyjne). Reguluje to art. 66 kodeksu drogowego, a kierowca, który nie dopełni tego obowiązku może otrzymać mandat w wysokości od 50 do 500 złotych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2021.450 t.j.