Wchodzą w życie kolejne obostrzenia – co powinniśmy wiedzieć, by zapobiegać epidemii.

5 listopada 2020

Szkoła

Od 9 listopada do 29 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Przypomnijmy, że z końcem października br. zajęcia zdalne zaczęły obowiązywać w klasach 4-8 szkół podstawowych. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

Instytucje kulturalne

Również od 9 listopada do 29 listopada - placówki kultury, m.in. teatry, kina, galerie i muzea, będą niedostępne dla publiczności.

Inne miejsca użyteczności publicznej

 • Wprowadza się nowe limity w przeliczeniu na powierzchnię. Dotyczy to ograniczeń w zakresie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają jedynie punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
 • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada.
 • W kościołach /1 os na 15m2od 7 listopada do 29 listopada

Utrzymanie dotychczasowych obostrzeń

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna
 • w transporcie publicznym zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszona zostaje działalność sanatoriów
 • zawieszona zostaje stacjonarne działalność lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos
 • wprowadzone zostaje ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
 • wprowadzony zostaje zakaz organizowania spotkań i imprez
 • wprowadzone zostaje ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)

Informacje z konferencji premiera RP dnia 04.11.2020r. www.gov.pl