Weszliśmy w kolejny etap znoszenia restrykcji spowodowanych epidemią COVID-19

20 maja 2020

Otwarte zostały między innymi salony kosmetyczne i fryzjerskie, restauracje i bary. Możliwość skorzystania z salonów jest dostępna tylko pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam pracującym i klientom. W przypadku ponownie otwartych salonów kosmetycznych zaleca się m.in. obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic, używanie ręczników jednorazowych, przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.

Wobec restauracji i barów zaleca się stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych, a także m.in.: zachowanie min. 2 m odległości między blatami stolików (od ich brzegów) i 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika), przestrzeganie zasady, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.

Od 18 maja jest ponadto możliwe prowadzenie zajęć stacjonarnych, w tym zajęć praktycznych w szkołach policealnych. Otwarte zostały także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, w tym schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

W ramach trzeciego etapu znoszenia restrykcji podwyższony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Teraz jeździć może równocześnie więcej osób. Zwiększenie limitu wiernych w kościołach de facto obowiązuje od niedzieli 17 maja, zgodnie z nową zasadą, że podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2, dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Został wreszcie zwiększony limit osób na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach, gdzie teraz może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów), a w przypadku otwartych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich – maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Zgodnie z zaleceniami w obiektach zamkniętych nie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach konieczne będzie przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń.