Wypadek na chodniku a odszkodowanie

23 marca 2021

Dziury, wyrwy, szczeliny, zapadliny, wystające korzenie czy płyty, a niekiedy nawet spora powierzchnia chodnika wręcz obsuwająca się pod pieszym jak zapadnia. A do tego jeszcze powierzchnie chodników często niestety niebezpiecznie śliskie, bądź – jak to ma miejsce w zimowych i jesiennych miesiącach – zalodzone – znamy to dobrze, prawda? Z własnego życia bądź z relacji osób, które znamy.

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy wyniku takich właśnie warunków przydarzy się nam, jako pieszemu, dotkliwy wypadek? Czy możemy starać się o odszkodowanie, a jeśli tak, to właściwie od kogo?

Oczywiście zaistnienie takiego wypadku musimy odpowiednio udokumentować. W pierwszej kolejności, zależnie od obrażeń, należy wezwać karetkę pogotowia, a zespół ratowników medycznych sporządzi informację dotyczącą powstałych uszkodzeń ciała. Dodatkowo można na miejsce wypadku wezwać policję lub straż miejską. Uzupełniająco, należy także zrobić zdjęcia miejsca, w którym doszło do takiego zdarzenia. Jeśli są świadkowe, możemy ich poprosić o spisanie zeznań, warto także zwrócić się do nich z prośbą o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego. Ważnym uzupełnieniem akt wypadku będzie inna dokumentacja medyczna związana ze zdarzeniem, a także rachunki za leki oraz rehabilitację.

Możemy rozróżnić kilka podmiotów, które - w zależności od miejsca zdarzenia - odpowiadają za utrzymanie czystości oraz zapewnienie porządku w obrębie terenu podlegającego ich administracji. Zaliczamy do nich między innymi: właścicieli posesji, w przypadku nieruchomości prywatnej położonej wzdłuż lub obok chodnika, najemców powierzchni handlowej, w sytuacji wypadku przed wejściem do sklepu, kawiarni, restauracji. Za chodniki położone przy drogach publicznych odpowiada z kolei miasto, lub gmina, a za utrzymanie zimowe osiedlowego trotuaru ponosi odpowiedzialność wspólnota mieszkaniowa, bądź też zarząd osiedla.

Jeśli przydarzy się nam taka nieprzyjemna sytuacja jak skręcenie, czy złamanie nogi możemy dochodzić odszkodowania za to zdarzenie na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W sytuacji doznania uszczerbku na zdrowiu poszkodowany może starać się między innymi o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, odszkodowanie za utracony zarobek. W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, które z wyżej wymienionych podmiotów są odpowiedzialne za powstałe zaniedbanie. Następnie musimy ustalić w którym towarzystwie ubezpieczeniowym posiada polisę dany administrator nieruchomości, na terenie którego doszło to tego feralnego wypadku. Po weryfikacji tych informacji osoba poszkodowana powinna udać się do firmy ubezpieczeniowej w celu zgłoszenia szkody osobowej.

Na chwilę obecną istnieje kilka dróg, za pomocą których można zgłosić szkodę. Zaliczamy do nich między innymi infolinię ubezpieczyciela, formularz na stronie internetowej czy też przesłanie korespondencji na adres towarzystwa ubezpieczeń. Termin na zgłoszenie szkody to 3 lata od momentu zdarzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny , Dz.U.2020.1740 t.j