Z pomocą podróżującym

27 lipca 2021

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obecnie podróżowanie za granicę. Jednak dla osób decydujących się na podróż udostępniona została przez MSZ nowa, bezpłatna aplikacja mobilna: „Polak za granicą”. Zawiera informacje, które do tej pory publikowane były na stronie MSZ oraz w aplikacji mObywatel. Jej głównym celem jest ułatwienie podróżowania i dostarczenie wiedzy osobom, które planują podróż za granicę, bądź są już poza Polską.

W aplikacji znajdziemy aktualne rygory sanitarne obowiązujące w danym państwie, ostrzeżenia dotyczące COVID-19, zasady przekraczania granicy oraz podstawowe informacje o opiece zdrowotnej.

Po pobraniu aplikacji należy w pierwszej kolejności wybrać kraj podróży. Można wówczas zasięgnąć aktualnych informacji dotyczących wybranego kraju. Najbardziej rozbudowaną zakładką są „Ostrzeżenia dot. COVID-19”. Aplikacja przypomni także o konieczności zarejestrowania się np. w systemie Odyseusz lub o konieczności wykupienia ubezpieczenia, bądź też wskaże stronę albo aplikację, na której należy wypełnić formularz sanitarny obowiązujący w kraju podróży.

Dzięki aplikacji dowiemy się także w jakich miejscach obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej, a kto zwolniony jest z tego obowiązku. Dostępne są także informacje w zakresie uprawnień, jakie daje posiadanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 oraz informacje o tym jaka jest wysokość opłaty za prywatną wizytę medyczną. Co istotne, aplikacja wysyła powiadomienia w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji w kraju pobytu. Oprócz tego w aplikacji są zawarte przydatne informacje dla kierowców, w tym m.in. o najczęściej karanych wykroczeniach, o wysokości mandatów i o tym w jaki sposób można go opłacić. Oprócz tego w aplikacji są zakładki „cło” oraz „przydatne informacje”, dzięki którym można dowiedzieć się co począć w razie kradzieży dokumentów.

Dodatkowo w aplikacji zamieszczone zostały dane placówek dyplomatycznych, tj. ambasad i konsulatów honorowych - wraz z ich adresami i numerami kontaktowymi. Również w sytuacji gdy w danym kraju nie ma polskiego przedstawicielstwa - aplikacja podpowiada gdzie można poszukiwać pomocy.

Informacje są na bieżąco aktualizowane przez konsulów RP.

Aplikacja dostępna jest dla systemów Android i iOS.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polakzagranica