Zwolnienia w pracy – pamiętajmy, że pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy

19 maja 2020

Każdy z nas w czasie swojego życia kilkukrotnie zmienia pracę. Zapewne część z tych decyzji podejmujemy sami ze względu na określone okoliczności, a cześć jest uwarunkowana rozwiązaniem umowy po stronie pracodawcy. Dzisiaj w dobie ogłoszonego stanu epidemii i zbliżającego się globalnego niestety już kryzysu, pracodawcy będą zmuszeni zmierzyć się z decyzją o dalszym losie swoich pracowników. Wsparcie pomocowe oferowane przez państwo, w wielu jej aspektach zakłada utrzymywanie miejsc pracy, jako warunek konieczny do skorzystania z oferowanych form wsparcia. Ale jeśli pracodawca będzie zmuszony wypowiedzieć pracownikowi umowę na zasadach kodeksu pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wówczas w tym przypadku możemy liczyć na dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Ile dni wynosi taki "urlop"? O tych informacjach piszemy poniżej.

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę może w określonych przypadkach wnioskować o udzielnie takiego "urlopu" na poszukiwanie nowej pracy. Te dodatkowe dni wolne są swojego rodzaju bonusem dla pracownika poza standardowym urlopem wypoczynkowym. Okres tych ponadprogramowych dni wolnych pracownik w okresie wypowiedzenia powinien przeznaczyć na poszukiwanie nowego zatrudniania. Więc jeśli sami zdecydujemy się na rozwiązanie pracy to na takie dodatkowe dni nie możemy liczyć.

Aby otrzymać "urlop" na poszukiwanie pracy muszą zostać spełnione konkretne przesłanki. Jednym z warunków jest okoliczność wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, kolejnym wymogiem jest okres trwania wypowiedzenia, który musi wynosić minimum dwa tygodnie.

Na takie dodatkowe dni na poszukiwanie pracy mogą liczyć pracownicy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę: na czas nieokreślony, umowę na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej klauzule o dopuszczalności wypowiedzenia, oraz umowę na okres próby wynoszącej 3 miesiące.

Liczba dni "urlopu" jest uzależniona od długości trwania okresu wypowiedzenia. Dla pracowników, których okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, lub jeden miesiąc wymiar świadczenia wynosi dwa dni. W sytuacji, kiedy pracownik ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia przysługuje mu 3 dni "urlopu" na poszukiwanie pracy. Te dodatkowe dni wolne od pracy u dotychczasowego pracodawcy pracownik może wykorzystać razem łącznie, lub każdy dzień z osobna.

Dni wolne na poszukiwanie pracy są udzielane przez pracodawcę wyłącznie na podstawie wniosku pracownika. Jeżeli pracownik nie wykorzysta tych dodatkowych dni nie może ubiegać się o ekwiwalent od pracodawcy, tak jak miałoby to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Za okres dni "urlopu" na poszukiwanie pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jest ono wyliczane na zasadach odpowiadających kalkulacji obowiązującej przy standardowy urlop wypoczynkowy.